de vreugde van jouw eigen Wijze leven

Als we buiten in de natuur zijn voelen we vaak dat er iets in ons verandert. We voelen ons sprankelender, meer ontspannen en levendig.

Wat er ook vaak gebeurd dat we zin krijgen om te spelen, iets op te pakken, ergens aan te ruiken.

We kunnen dan weer voelen hoe we met de aarde verbonden zijn, hoe levend ze is. En hoe ze ons beïnvloedt. De aarde,

Moeder Aarde, Gaia is een levend wezen, het Bewustzijn dat ons in staat stelt om hier als mens te leven en ervaringen op te doen. Ons eigen bewustzijn is verbonden met haar bewustzijn. Het beïnvloedt elkaar, leert van elkaar en stimuleert elkaar.

Moeder Aarde voedt ons, zonder haar zouden we hier niet kunnen leven. Gaia is onze OerMoeder, haar Bewustzijn is de Kosmische baarmoeder waar wij uit voorkomen.

De aarde is een levend organisme

Als mens hebben we lang geleefd zonder ons hart echt te verbinden met de aarde. We hebben haar lang gezien als iets waar we op leven, iets waarop ons voedsel groeit, iets waar we mineralen uit kunnen delven enz. Iets waar we vooral gebruik van kunnen maken. We hebben dit gedaan vanuit een verduistert bewustzijn. Deze verduistering heeft ons doen vergeten dat de Aarde een Heilig wezen is.

En toch…. er is iets verandert. We zijn door elkaar geschud afgelopen jaren. We zijn meer in stilte geweest, zijn met onszelf geconfronteerd. Maar er is ook verlangen ontstaan, verlangen en behoefte om het anders te gaan doen.
Ik zie een groeiend bewustzijn om anders met de aarde om te gaan. Alsook een groeiend verlangen om anders met het vrouwelijke om te gaan. We zijn ons aan het openen voor nieuwe mogelijkheden.

De Nieuwe Aarde
De aarde is haar frequentie aan het verhogen. Omdat wij direct met haar zijn verbonden, heeft dit een directe invloed op ons.

Dit maakt in ons het verlangen wakker om het anders te gaan doen. We hebben lang in een wereld geleefd waarin vooral de mannelijke energie geactiveerd was. We hebben deze manier van leven op alle manier kunnen ervaren en uit proberen. En er veel van kunnen leren.

Maar het is nu genoeg – we zien dat deze manier van leven de aarde uitput. Maar ook wijzelf raken uitgeput van het rennen en vliegen en steeds meer en iets anders willen.

Het is tijd voor verandering, tijd voor een nieuwe balans in het mannelijke en vrouwelijke. Tijd voor een nieuwe balans in ons leven. We willen vanuit overleven naar leven. Dat is wat we onszelf en onze kinderen gunnen en willen geven. Ook al weten we niet precies hoe we dit moeten gaan doen. De intentie is er, we voelen het van binnen uit.

Het Heilige Vrouwelijke
Het is tijd om het Heilige Vrouwelijke weer te erkennen, te voelen. Het Heilige Vrouwelijke van Moeder Aarde, Gaia – maar ook het Heilige Vrouwelijke in onszelf.

We mogen deze liefdevolle verbinding in onszelf weer te voelen. We mogen ons weer herinneren dat we essentie zijn. Essentie, licht dat leeft in een lichaam zodat we kunnen zien, horen, voelen, proeven enz.

We mogen weer van binnen voelen wie we zijn. Wat voor ons leven belangrijk is. Onze eigen Innerlijke Wijsheid zal ons de richting aangeven. Dit zal leidend voor ons zijn.

We mogen ons weer herinneren dat we kosmische, energetische wezens zijn die een ervaring aan het leven zijn op de Aarde.


Zeg ja tegen deze afstemming

Wil jij ook meer in verbinding leven met de aarde? Ga vaker naar buiten. Voel je voeten op de grond. Stel je voor dat er een open verbinding is vanuit je voeten, vanuit je vrouwelijkheid en je hart. Zeg ja tegen deze verbinding, maakt contact met het bewustzijn van de aarde.
Stel de aarde voor als een vrouwelijk wezen, wat al miljoenen jaren aanwezig is, wat al miljoenen jaren ervaart. Die ons al miljoenen jaren de ruimte geeft om op de aarde te leven, onze ervaringen op te doen. Stem je op haar af en herinner je dat ook jij bewustzijn bent. Open jezelf voor haar, open jezelf voor dit bewustzijn.

Meer inspiratie?

Genoeg inspiratie opgedaan?

Vragen?