Werkwijze

Healing is hulp om oude en vastgezette energie los te maken, zodat het energetische systeem weer beter kan stromen. Het werkt reinigend en vitaliserend en helpt om nieuwe energie in het lichaam te integreren.  Het is helpend om spanning in het zenuwstelsel los te laten en lichaam en geest tot rust te brengen.

Reading is hulp om in verbinding met jouw Innerlijke Wijsheid naar je vragen te kijken. Zodat je er echt met nieuwe ogen naar kan kijken, waardoor je ook tot andere oplossingen kan komen.

Coaching is hulp om inzicht te krijgen op welke manier je denkt en hoe jouw gedachten jou en je leven beïnvloeden.  Het is stapsgewijs onderzoeken van de ervaringen die in het leven opgedaan zijn en welke denk- en levenspatronen hierdoor ontstaan zijn. Niet helpende gedachten en patronen te doorbreken en om te buigen naar  meer bekrachtigende gedachten en positieve levens-intenties.

Helend tekenen:  soms zijn woorden te moeilijk en zijn beelden gemakkelijker om mee te werken. Dan kan Helend Tekenen helpend zijn. Het wordt door de cliënt zelf gedaan. Door afstemming op je Innerlijke Wijsheid kan informatie via de tekening doorkomen. Het mooie is dat je doordat je het tekent of kleurt, je er een directe gevoelservaring bij hebt. Soms is deze manier van tekenen of kleuren ook helpend als ondersteuning tussen de sessies door.

Lichaamsgerichte oefeningen: met het lichaam werken we door meer te leren ervaren hoe het voelt in lichaam. Zodat het denken en het voelen meer in harmonie kunnen komen. Oefeningen kunnen gericht zijn op ontspanning, of om bepaalde delen sterker te maken. Door middel van ademhalingsoefeningen kan een brug gemaakt worden om meer in verbinding te komen met datgene waar we moeilijk in contact kunnen zijn. En soms kunnen oefeningen ook gebruikt worden om mentale processen te beïnvloeden. Oefeningen kunnen ook thuis gedaan worden om het helings proces te ondersteunen.

Ben je geinteresseerd of wil je meer weten over de Levenstherapie van Hermiene?

Bel of mail gerust!