Workshops

Workshops van 1 dag

'Als vrouw in je kracht staan'

 

Een zelfbewuste krachtige vrouw gebruikt zowel haar vrouwelijke alsook haar mannelijke kracht.  Ze leeft vanuit haar passie en gevoel.

 

In deze dag - workshop krijg je inzicht in:

 • Welke vrouwelijke en mannelijke aspecten je nu gebruikt
 • Wat hierin goed voor je is; wat kun je loslaten en wat wil je jezelf juist toe eigenen
 • Hoe je in contact kunt blijven met je passie en je gevoel
 • Hoe je naar de wijsheid van je lichaam kunt luisteren
 • Hoe je jouw vrouwelijke weg in je leven kunt leven

Het helpt je om je te herinneren dat je als vrouw vanuit jouw gevoel en passie mag leven. En hoe je tegelijk krachtig kunt zijn en jezelf binnen de maatschappij een plek kunt geven.  In vertrouwen met jouw Innerlijke Wijsheid en Kracht.

 

Meer informatie & aanmelden

'Gezonde grenzen'

 

Om een zelfbewuste en krachtige vrouw te zijn is het nodig je grenzen te kennen en aan te geven.

Voor veel vrouwen is grenzen stellen niet zo gemakkelijk. Maar duidelijkheid over grenzen geeft helderheid in contacten en het vertelt wie jij bent en waar je voor staat.

In deze dag - workshop krijg je inzicht in:

 • Wat voor jou belangrijke grenzen zijn
 • Hoe jij met grenzen omgaat
 • Wat hierin authentiek is en wat een reactie is vanuit (oude) angst of pijn
 • Hoe je kan luisteren naar je lichaam en je intuïtie
 • Hoe jij jouw eigen grenzen kunt respecteren
 • Wat jij kunt doen zodat anderen niet over jouw grenzen gaan

Bewustzijn over jouw grenzen geeft je tools in handen in al je contacten. Het helpt je om goed voor je zelf te zorgen en nee te zeggen tegen dingen die niet bij je passen.

 

Meer informatie & aanmelden

Workshops van 2 (niet aaneen gesloten) dagen

'Thuis in je basis'
Leven vanuit je basis en niet vanuit je hoofd

 

Voor vrouwen is het belangrijk om verbonden ze zijn met de wijsheid van het lichaam, van het bekkengebied en het hart. Hier is haar wijsheid verankerd.

Vanuit deze basis verbinden we ons denken, zodat we onze wijsheid van binnenuit kunnen verwoorden en in vorm naar buiten brengen. Dit geeft rust in onze gedachten en in ons lichaam.

 

In deze workshops van 2 niet aaneen gesloten dagen krijg je inzicht in:

 • Hoe je kunt leren om je lichaam meer te voelen
 • Wat je lichaam jou vertelt
 • Hoe je jezelf als vrouw ervaart – wat heb je vanuit je familielijn overgedragen gekregen over vrouwen
 • Wat bevestigt jou in wie je bent – en wat juist niet
 • Wat je kunt loslaten en wat wil je in jezelf versterken
 • Hoe je de Wijsheid van het Vrouwelijke nog meer kunt integreren in je leven

In deze workshops leer je hoe je goed geaard en in je lichaam kunt blijven. Hoe je kunt werken met de innerlijke glimlach en de chi-stroom in je lichaam.

Je maakt een intuïtieve krachttekening van je voorouders die jou willen steunen op je levenspad.

 

Meer informatie & aanmelden

'In vertrouwen mee bewegen met veranderingen'

 

Wijze vrouwen weten dat het leven bestaat uit veranderingen.

Dat er steeds een einde is en tegelijk een nieuw begin.  Het vrouwelijke is meer dan het mannelijke, verbonden met de cyclussen van het leven.

In deze workshop van 2 niet aaneen gesloten dagen gaan we mee in het beweeglijke, het stromende, net als Moeder Aarde ons in de natuur laat zien.

In deze workshop krijg je inzicht in:

 • Verschillende cyclussen in het leven
 • De processen die erbij horen
 • Welke fase(s) jij op dit moment in je leven bent
 • Hoe je om gaat met veranderingen
 • Waar je gemakkelijk mee om kunt gaan en waar het lastig voor je wordt
 • Hoe je je kunt open stellen voor je Innerlijke Leiding
 • Hoe je jezelf kunt steunen en leren vertrouwen zodat je mee kunt stromen met jouw leven

In deze workshops gaan we op verschillende manieren oefeningen doen zodat jij je processen in je leven beter kan herkennen. Je leert om onmacht te begrijpen en te doorzien, zodat het naar kracht omgezet kan worden.

We werken o.a. met het labyrint om weer te voelen dat het leven een doorgaande stroom is, waar we echt op mogen vertrouwen. En hoe we dit in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Je leert zelf een labyrint te tekenen, zodat je het altijd tot je beschikking hebt.

Meer informatie & aanmelden

Workshop van 5 (niet aaneen gesloten) dagen

'Ontmoet de ware vrouw in jou'

 

In deze workshop ga je je meer bewust worden wie jij als vrouw bent.

Wie ben je echt en wat in jou is een reactie vanuit angst, boosheid of pijn. Wat is jouw kracht en schoonheid en hoe laat je dit de wereld instromen. Het is een training die je helpt om opnieuw keuzes te maken zodat je jouw Innerlijke Wijsheid en Kracht bekrachtigd en je vandaar uit kunt leven.

 

In een cyclus van 5 niet aaneen gesloten dagen werken we volgens het beeld van een bloem:

 

Dag 1 Hoe ben je geworteld, welke ervaringen hebben jouw leven gevormd - welke van deze ervaringen zijn positief voor je en kun je deze nog versterken.
En wat helpt jou niet langer en kan je via een afscheidsritueel loslaten.

Dag 2 Hoe is je steel, welke stevigheid heb je in je. Wat is hierin je ware Kracht en Wijsheid en wat is hierin aanpassing aan wat anderen van je verwachten. Welke keuze wil je nu maken. Hoe herken je jouw Wijsheid en Kracht en hoe kan je hierop vertrouwen

Dag 3 Op welke manier voed je jezelf. Kan het zonlicht naar binnen en kan je voedingsstoffen opnemen vanuit de bodem. Met andere woorden: weet je wat je nodig hebt, kun je ontvangen wat goed voor je is en ben je in staat om dat wat niet goed voor je is bij je weg te houden.

Dag 4 Wat is je bloeiwijze – waar staat dit symbool voor. Wie ben je echt, wat is jouw Ware Zelf.  Wat heb je nodig om tot deze bloei te komen

Dag 5 van bloeiwijze tot zaadvorming – wat wil jij vanuit jou met anderen delen. Wat wil je in de wereld zetten. Op welke manier kan je jezelf bekrachtigen om dit ook daadwerkelijk vorm te kunnen geven.

 

Meer informatie en aanmelden

Ben je geinteresseerd of wil je meer weten over de Workshops van Hermiene?

Bel of mail gerust!