Vrouw en Wijs – Levenstherapie

Traject: “Óntdek jouw eigen Wijsheid en creatiekracht”

  En volg het pad naar meer veerkracht, rust, zelfvertrouwen en plezier in je leven…..

Dit is het mooiste en heerlijkste traject dat ik je aan kan bieden. Het is zo fijn door de combinatie van individuele sessies én het online leertraject.

Het leven zoals je nu leeft past niet meer bij wat je echt zou willen. Je voelt het verlangen om meer in verbinding met je hart te gaan leven. Jouw eigen wijsheid te volgen in plaats van wat anderen doen en zeggen.

Maar je weet ook dat veranderen niet zomaar gaat;

  • Je komt weerstand tegen
  • Er zijn momenten waarop je op wil geven
  • Je hebt je vaak onbewuste mechanismes waardoor je jezelf voor de gek kan houden
  • Oude patronen moet je leren doorzien
  • De werking van jouw (autonome) zenuwstelsel moet begrepen worden voor het zich aan kan passen
  • Nieuwe dingen moeten in je dagelijkse leven geïntegreerd worden

De individuele sessies geven je steun en een veilige bedding die je nodig hebt om je eigen patronen te door zien en te doorvoelen.

Online lessen geven je inzicht en bieden je mogelijkheden om oude patronen en oud gedrag om te zetten naar betere patronen en gezonder gedrag.

De individuele sessies samen met de lessen helpen je om de nieuwe kennis en ervaringen echt te gaan leven – handen en voeten te geven, maar ook om er woorden aan te geven. Zodat je ze echt kunt gaan gebruiken in je dagelijks leven. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.

Dit traject helpt jou om echt  dichter bij jezelf te komen en jezelf beter te begrijpen.

Je krijgt voldoende steun zodat je ook de moeilijke stukken in jezelf toe kunt laten. Door ze toe te laten kunt je het licht en de kracht die eronder verborgen zit weer toe eigenen.

En natuurlijk support ik je waar nodig, maar vooral nodig ik je uit om er van te genieten!!  

Voor dit traject gebruiken we het oude spirituele symbool van de spiraal. Het symbool van leven en verbinden, van loslaten van het vertrouwde en weer herboren worden. Als kosmisch symbool is de spiraal de vorm van groei.

Het hele traject omvat 7 stappen

  • Afwisselend een individuele sessie in de praktijk of via beveiligde online verbinding – les via de online leeromgeving – individuele sessie enz. 
  • Waarbij er 3 stappen zijn waarin je vooral afstemt en gaat ervaren hoe jij de beweging van buiten naar binnen maakt. Hoe is je ervaring, waarom doe je het zo zijn centrale vragen. Met als doel: hoe zou je het liever willen.
  • Daarna hoe je voor je is om in je centrum, in je lichaam aanwezig te zijn. Wat ervaar je hier, wat heeft heling nodig.
  • En vervolgens zijn er 3 stappen waarin je je je helemaal gaat afstemmen hoe je de beweging vanuit jouw centrum naar buiten gaat maken.   Wat ervaar je, hoe overwin je je weerstand en kom je in je flow.

Ik help je als je pittige emoties en gevoelens tegenkomt. Niet om ze tegen te houden, maar om ze juist te gaan voelen. Weet dat alle gevoelens en emoties er mogen zijn; boosheid, verdriet, onmacht, blijheid, alles mag je voelen en ervaren. 

Ik help je om nog meer in je lichaam aanwezig te kunnen zijn. Om nog meer te kunnen waarnemen wat je voelt in je lichaam en wat er in je hoofd gebeurd. Op deze manier leer je de feedback die je vanuit jouw wijsheid via jouw gevoelens te begrijpen en te verstaan. 

In totaal krijg je dus 7 x een individuele sessie in de praktijk of via beveiligde online verbinding,

6 x visualisatie/meditatie en 6 x  huiswerkopdracht. Deze staan voor je klaar in de online ‘Vrouw en Wijs – leeromgeving’

Kosten voor dit hele traject zijn 800 euro (afhankelijk van je ziektekostenverzekering kunnen deze kosten deels vergoed worden.) Betaling in 4 termijnen mogelijk.