Vrouw en Wijs – Levenstherapie

Traject: “Óntdek jouw eigen Wijsheid en creatiekracht”

  En volg het pad naar meer rust, vertrouwen en plezier in je leven…..

Dit is het mooiste en heerlijkste traject dat ik je aan kan bieden. Het is zo fijn door de combinatie van individuele sessies én het online leertraject.

Jij voelt al dat het leven zoals je nu leeft niet meer past bij wat je echt zou willen.

Jij voelt het verlangen om meer in verbinding met je hart te gaan leven. Jouw eigen wijsheid te volgen in plaats van wat anderen doen en zeggen.

Maar je weet ook wel dat veranderen niet zomaar gaat. Alles dat nieuw in jezelf ervaren wordt heeft ook integratie in je dagelijks leven nodig. En daar helpen de het online leertraject je bij. Daarin leer je jezelf om jouw wijsheid die je in jezelf gaat voelen te verwoorden. Om ze ‘handen en voeten’ te gaan geven in je dagelijks leven. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.  Dat je jouw wijsheid en liefde gaat leven, naar buiten gaan brengen. 

En daar is moed voor nodig.  

Dit traject helpt jou om dichter bij jezelf te komen. Met de individuele sessies krijg je Je krijgt voldoende steun zodat je ook de moeilijke stukken in jezelf toe kunt laten. Door ze toe te laten kunt je het licht en de kracht die eronder verborgen zit weer toe eigenen.

Voor dit traject gebruiken we het oude spirituele symbool van de spiraal. Het symbool van leven en verbinden, van loslaten van het vertrouwde en weer herboren worden. Als kosmisch symbool is de spiraal de vorm van groei.

Het hele traject omvat 7 stappen

  • Afwisselend 1 sessie – aanbod via online leeromgeving – 1 sessie enz. 
  • Waarbij er 3 stappen zijn waarin je vooral afstemt en gaat ervaren hoe jij de beweging van buiten naar binnen maakt. Hoe is je ervaring, waarom doe je het zo zijn centrale vragen. Met als doel: hoe zou je het liever willen.
  • Daarna hoe je voor je is om in je centrum te zijn. Wat ervaar je hier, wat heeft heling nodig.
  • En vervolgens zijn er 3 stappen waarin je je je helemaal gaat afstemmen hoe je de beweging vanuit jouw centrum naar buiten gaat maken.   Wat ervaar je, hoe overwin je je weerstand en kom je in je flow.

Ik help je als je pittige emoties en gevoelens tegenkomt. Niet om ze tegen te houden, maar om ze juist te gaan voelen. Weet dat alle gevoelens en emoties er mogen zijn; boosheid, verdriet, onmacht, blijheid, alles mag je voelen en ervaren. 

Ik help je om nog meer in je lichaam aanwezig te kunnen zijn. Om nog meer te kunnen waarnemen wat je voelt in je lichaam en wat er in je hoofd gebeurd. Op deze manier leer je de feedback die je vanuit jouw wijsheid via jouw gevoelens te begrijpen en te verstaan. 

In totaal krijg je dus 7 x een sessie, 6 x visualisatie/meditatie en 6 x  huiswerkopdracht. Deze staan voor je klaar in de online ‘Vrouw en Wijs – leeromgeving’

Kosten voor dit hele traject zijn 800 euro (afhankelijk van je ziektekostenverzekering kunnen deze kosten deels vergoed worden.) Betaling in 4 termijnen mogelijk.